SUN CITY

איך זה עובד

הסדר מונה נטו

בתחילת חודש ינואר 2013 פירסמה רשות החשמל הסדרה חדשה בשם מונה נטו.

הסדר "מונה נטו" הינו הסדר צרכני, המאפשר לכל צרכן בעל מונה תעו"ז (למי שאין ניתן להזמין מחברת החשמל) לייצר חשמל באנרגיה מתחדשת בחצר ביתו/בית העסק ובכך להפחית את צריכת החשמל מרשת החשמל בשעות בהם הוא מייצר חשמל בשיעורים הנמוכים מצריכתו. כאשר המתקן מייצר חשמל מעבר לצריכה המקומית יינתן לצרכן זיכוי בהתאם לחיסכון. שילוב מתקנים אלו צפוי להיות בעיקר באמצעות התקנת מערכות עצמיות לייצור חשמל באתר הצריכה (לרוב – בטכנולוגיה סולארית).

בסוף כל תקופת חשבון – יבוצע "קיזוז" בין האנרגיה שצבר הצרכן לבין החיוב בחשבון החשמל בגין צריכה העודפת שלו. כאשר ה"קרדיט" יקוזז מחשבון החשמל. במידה ולאחר הקיזוז נותר הפרש חיובי– הצרכן לא יזכה לזיכוי כספי, אך הקרדיט שצבר ישמר לו לתקופת החשבון הבאה. במידה ולאחר הקיזוז ייווצר הפרש שלילי– יחויב הצרכן בהפרש בחשבון החשמל שלו. יובהר כי הקרדיט משמעותו כספית ולא בקוט"ש.

הצניחה בעלויות ההקמה של מתקני יצור חשמל באנרגיה מתחדשת מאפשרת למשק החשמל לצמצם ולבטל את הסובסידיות לאנרגיות מתחדשות ולשלבן ברשת ללא תמיכה נוספת וללא ייקור החשמל ליתר הצרכנים. זהו צעד ראשון במימוש החלטת הממשלה 3484 ולקידום עתיד של אנרגיה מתחדשת ונקייה במדינת ישראל.

הסדר זה מקדם מתקנים בהיקף משמעותי תוך צמצום משמעותי של הליך ההסדרה האילוצים הרגולטורים להם נדרשו מתקנים אלו. כך למשל המנגנון המוצע איננו דורש רישיון יצור שכן מדובר במנגנון תעריפי פשוט של התחשבנות בין הצרכן לרשת. ובכך התהליך יהיה פשוט יותר. בנוסף יוכל לייצר אנרגיה ללא כל מגבלה בזמן ובהתאם למגבלות הטכנולוגיות.

מטרת ההסדר היא לאפשר הקמתם של מתקני אנרגיה מתחדשת לצריכה עצמית שתועלתן גבוהה מעלותן. הסדר זה מהווה עדכון נוסף להסדרת הרשות לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות מתקנים קטנים בטכנולוגיה סולארית.

מערכות המייצרות חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת אינן מסוגלות לספק את ביקושי הצרכן בכל שעות היממה ולרוב גם אינן יכולת לאגור אנרגיה ולהזרים אותה בשעות בהם היא נצרכת. מאידך, מערכות אלו מייצרות חשמל גם בשעות בהן אין ביקוש מצד הצרכן, לפיכך נדרש מנגנון לניהול של העודפים והחוסרים בין הצרכן ובין ספק שרות חיוני- לכן הסדר זה נותן מענה הולם לצרכי השוק.


הסדרה תעריפית  Feed in Tariff

רקע

בשנת 2008 מחליטה מדינת ישראל כי עד שנת 2020, 10% מאספקת החשמל בארץ תהיה באמצעות אנרגיות מתחדשות.

בהתאם להחלטה זו, קובעת רשות החשמל כי כל משק בית רשאי להתקין מערכת אנרגיה סולארית לייצור חשמל בהספק של עד 16.5 קילו-וואט ואילו כל משק עסקי רשאי להתקין מערכת אנרגיה סולארית בהספק של עד 55 קילו-וואט.

החשמל המופק מהמערכת נמכר לחברת החשמל במחיר מסובסד, קבוע מראש וצמוד מדד למשך 20 שנים. הליך המכירה לחברת החשמל מעוגן מולה בחוזה ארוך טווח למשך 20 שנים.

הרגולציה והתקנה

יצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית.

מהו ההסדר

בהמשך למדיניות הממשלה לעידוד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, נקבע הסדר מיוחד לצרכני חשמל בעלי מתקנים פוטו-וולטאים או טורבינות רוח המשמשים לצריכתם העצמית והזרמת עודפי האנרגיה לרשת.

למי מיועד ההסדר

ההסדר מיועד ללקוחות בכל המתחים, שברצונם להתקין מיתקנים פוטו-וולטאים קטנים או טורבינות רוח קטנות. לקוחות ביתיים יכולים להתקין מתקן עד 15 קילו-וואט, ולקוחות עסקיים יכולים להתקין מתקן פוטו-וולטאי בהספק שאינו עולה על 50 קילו-וואט.

תהליך ההצטרפות

לקוח מעוניין ירכוש מערכת פוטו-וולטאית, העומדת בתקנים שנקבעו, ויתקינה על גג ביתו/בית העסק באמצעות חברה מתקינה המתמחה בתחום. במקביל תפנה החברה המתקינה לחברת החשמל, למחוז הרלבנטי, ותקבל את ההנחיות וכן טיוטת הסכם אחיד עליו יחתום כל לקוח מעוניין. כמו כן, יתואמו עם החברה המתקינה הפרטים הטכניים הנדרשים.
החברה המתקינה תדאג להשגת היתר מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להצבת המתקן.

מרכיבי התעריף

המחיר התקף ללקוח ייקבע בעת אישור הבקשה שלו לשילוב המתקן הפוטו-וולטאי ברשת החשמל. המחירים יוצמדו למדד המחירים לצרכן, יעודכנו אחת לשנה ויובטחו ל- 20 שנה.
חיוב בגין החשמל הנצרך - בהתאם לתעריף הצריכה הרגיל החל על מקום הצרכנות.


Share