SUN CITY

Solaredge Retrofit

חדשנות טכנולוגית בתחום הסולארי.

פריצת דרך טכנולוגית מבית סולאראדג' המאפשרת לשדרג מערכות סולאריות קיימות, המותקנות עם ממירים שאינם ממירי סולאראדג'. עבור הטכנולוגיה החדשה פורצת הדרך, זכתה חברת סולאראדג' בפרס החדשנות הטכנולוגית בתערכות InterSolar גרמניה.

כיום, רוב המערכות הסולאריות לא ממצות את מלוא הפוטנציאל שלהן ועל כן לא מניבות את מלוא הרווח לבעליהן. מסקירת אתרים המנוטרים על ידי סולאראדג' נתגלו אובדני אנרגיה במערכות בשל שונות בייצור הקולטים, הצללה בין שורות קולטים, התיישנות קולטים, לכלוך ואבק, שונות בטמפרטורה ועוד. לאובדן אנרגיה כאמור ישנן סיבות רבות והוא שונה בין מערכת למערכת, את מרבית הסיבות ניתן לאתר ועל ידי כך לטפל ולמנוע הפסדים הוצאות בלתי צפויות.
בעקבות פריצת דרך טכנולוגית מבית סולאראדג', ניתן כיום להתקין מערכת חכמה על גבי המערכת הסולארית הקיימת. המערכת כוללת Power optimizers, המכילים שבב מתקדם המנטר את ביצועי כל אחד מהקולטים בנפרד ומאפשר לו להפיק את מירב האנרגיה ללא תלות בקולטים האחרים המחוברים בטור.  המערכת החדשה מבצעת אופטימיזציה של הפקת האנרגיה מכל פנל והיא בעלת יכולות איתור בעיות ותקלות ברזולוציה גבוהה ביותר ובזמן אמת.
כתוצאה מכך, אנו יכולים להבין היום טוב יותר את מצב המערכת, להביא אותה למקסימום הביצועים ולדאוג שבמשך כל תקופת השירות החכם תזכה לבקרה בזמן אמת. אנו מתחייבים לדאוג לכך שהמערכת שלך תפיק תמיד את המקסימום.

ה - Power optimizers של סולאראדג' מאפשרים לכל קולט לעבוד בנקודת
המקסימום שלו, מקטינים את הפסדי האנרגיה ומאפשרים עד 25% יותר
אנרגיה.

לכל קולט במערכת נקודת ייצור מקסימלי שונה.

ביום ההתקנה הקולטים דומים זה לזה, אך הם מתיישנים באופן לא אחיד כך
שעם הזמן השונות ביניהם גדלה (aging) וכל קולט זקוק לתנאים שונים להפקת
מירב האנרגיה. ה - Power optimizers של סולאראדג' מספקים לכל קולט את
התנאים המיטביים להפקת מירב האנרגיה, ללא תלות בקולטים האחרים.

ניטור ביצועי כל קולט על ידי ה - Power optimizer של סולאראדג' מאפשר
גילוי מוקדם של תקלות, הקטנת הוצאות התחזוקה והגדלת תפוקת
המערכת.

Share