SUN CITY

התהליך

אם הגג שלך פנוי.. הרווח כולו שלך!

סאן סיטי מאפשרת לך להרוויח ללא סיכון בתהליך פשוט הכולל מספר שלבים:


שלב א' - בדיקת התאמה:
נציגי סאן-סיטי מצוידים בכלים מקצועיים לקביעת גודל המערכת האופטימלי לקיזוז מוחלט של חשבון החשמל בעסק\ בית. לצורך כך נציג מטעמנו ייבחן את הרגלי הצריכה השנתית שלכם עפ"י חשבונות החשמל. כמו-כן, הנציג ימדוד את הגג ואת כיווניו. לאחר קבלת כל הנתונים המדויקים נתאים עבורכם את גודל המערכת המתאים באמצעות כלים ממוחשבים שפיתחנו בחברה. הפגישה אינה כוללת תשלום או התחייבות כלשהיא.

שלב ב' - הגשת הצעת מחיר לפי גודל מערכת אופטימאלי עבור הבית / עסק:
בשלב זה הלקוח יקבל הצעת מחיר למערכת סולארית לפי ההתאמה שנעשתה ע"י נציג סאן סיטי.

שלב ג' - חתימה על הסכם:
בשלב זה ייחתם הסכם שיכלול את כל מרכיבי ההתקשרות בין סאן סיטי לבין הלקוח. בהסכם זה יפורטו רכיבי המערכת, תעודות האחריות ותחזוקה שוטפת.

שלב ד' - קבלת אישורים והיתרים מהרשויות:
ביצוע תכנון קונסטרוקטיבי וחשמלי מפורט והגשת תיק בנייה לוועדה המקומית הכולל את כל המסמכים הנדרשים. לאחר קבלת היתר הבניה יפתח תיק מול חברת החשמל (חח"י). בסיום שלב זה, הלקוח יצטרף להסדר "מונה נטו" ותתאפשר התקנת המערכת.

שלב ה' - התקנת המערכת:
תהליך ההתקנה אורך כשבוע ימים בהתבסס על גודל המערכת. ההתקנה נעשית ע''י צוות מנוסה תוך הקפדה על נהלי בטיחות, אסתטיות המבנה, הגג וסביבתו.

שלב ו' - חיבור ותחילת ייצור:
בסיום ההתקנה יוזמן נציג חח"י לבדיקת המערכת, חיבורה לרשת החשמל והפעלתה.

שלב אחרון - ניטור ומעקב אחר ביצועי המערכת:
החברה מספקת מעקב אחר פעילות המערכת באמצעות רשת האינטרנט On-line, מבצעת עדכון נתונים שוטף ונותנת תמיכה ומענה זמין ומהיר בכל שלב, בהתאם לצרכי הלקוח. אופציה

כל שנותר הוא ליהנות מקיזוז חשבון החשמל לעשרות השנים הבאות!!!

אנו בטוחים כי עם בחירתך בסאן סיטי, המערכת אותה תרכוש תענה על ציפיותיך ותניב לביתך את התשואה המשתלמת ביותר.
Share