SUN CITY

איך מחשבים את הרווח?


החישוב הבא הנו ללקוחות המצטרפים להסדרה התעריפית ולא לאלו המצטרפים במסגרת הסדרת מונה הנטו:

חישוב לדוגמא על בסיס מערכת סולארית * ביתית 1kw המורכבת מ- 4 פאנלים:

כל 1kw בישראל מייצר 1,700 קוט"ש (ממוצע) בשנה

עבור כל קוט"ש חברת חשמל מחויבת לשלם (התעריף היום) 0.70 ₪ (לא כולל מע"מ)

 ז"א שבשנה מערכת של 1kw תייצר:

1kw x 1,700 x ₪ 0.70 = ₪ 1,190 (קוט"ש)

 מקסימום הרווח במערכת סולארית ביתית לשנה:

16.5kw1,700 x ₪ 0.70= ₪ 19,635 

 לחודש:

12 / 19,635  = 1,636 


* מערכת ביתית מתחילה בהספק מינימלי של 4.4kw

* חישוב למערכת סולארית עסקית על פי הסדר שיפורסם בהמשך ע"י רשות החשמל.


מחשבון סולארי (הסדרה תעריפית ולא מונה נטו)

Share