SUN CITY

שירות ואחריות


 השירות

כחלק מתפיסת השירות המתקדמת ומתוך מחויבות לאיכות המערכת והתקנתה, מציעה החברה ללקוחותיה
פתרון מקיף וכולל ברמת Turn key solution. בזכות תכנון חשמלי חכם ובחירת טכנולוגיה איכותית ומתקדמת,
המערכת מגיעה לתפוקה מרבית לאורך זמן.

סאן סיטי מחויבת כלפי כל לקוח וזאת בכדי שיפיק מהמערכת את הביצועים ואורך החיים המצופה.

ההתחייבות הינה בלתי חוזרת בכל אחד מהתחומים הבאים:


- רכיבי המערכת

- ההתקנה

- האחריות, השירות והתמיכה


תהליך העבודה מותאם אישית לצרכי הלקוח ופועל מתוך שרשרת ערכים הבנויה
על בטחון, מומחיות, איכות, אמינות והנאה בשירות.


 אחריות

סאן סיטי מספקת אחריות ושירות לכל אורך הדרך, משלב הוצאת האישורים הנדרשים, דרך חיבור המערכת לרשת החשמל ועד 20 שנה קדימה.

בגמר התקנת המערכת, סאן סיטי תספק תיק As Made ובו תעודות אחריות המורכבות מ-3 חלקים: אחריות פאנלים, אחריות ממירים ואחריות קונסטרוקציה.

- פאנלים - תעודת אחריות יבואן ל- 25 שנה.

- ממירים - תעודת אחריות של היבואן/היצרן בין 5 ל- 20 שנה.

- קונסטרוקציה - אחריות חברת אלובין ל- 20 שנים.

זמן תגובה במקרה של תקלה, עד 48 שעות מרגע קבלת הקריאה במרכז השירות של סאן סיטי.

האחריות על המוצרים תינתן בכפוף לחתימה על מסמך התקשרות מפורט שייחתם בין הצדדים.


 תחזוקה ושרות

קיימת אפשרות לרכישת חוזה שירות ותחזוקה שנתי:

- תחזוקה שוטפת לניקיון הפאנלים 4 פעמים בשנה (ניתן להרחבה).

- ניטור המערכת וניהול מעקב מרחוק ,הפקת דו"ח תקופתי והתראה על תקלות ותיקונן.

- ביקורת חשמלית ובדיקה כוללת פעם בשנה.Share