SUN CITY

קונסטרוקציה


חשיבות רבה יש לתכנון והתקנה של הקונסטרוקציה לצורך עיגון הפאנלים לגג בהתחשב בעומסי המערכת והנתונים הסביבתיים.

סאן סיטי בחרה בחברת אלובין כספק בלעדי בתחום הקונסטרוקציה, מתוך מודעות לאיכות העבודה וטיב מוצרי החברה.

קונסטרוקציה מבית אלובין

- חברת אלובין נוסדה בשנת 1958, ובשנת 1998 מוזגה אל תוך חברת סהל, במיזוג אשר יצר את תשלובת סהל-אלובין, הנהנית מיתרונות הגודל והעוצמה של שני מפעלים ותיקים ומתוחכמים

- תשלובת סהל-אלובין היא יצרנית פרופילי האלומיניום מהגדולות בישראל.

- החברה מתכננת, מייצרת ומשווקת את כל סוגי מערכות ופרופילי האלומיניום, לרבות מערכות פתחים לבניה, פרופילים מותאמים לתעשייה ואלומיניום תעופתי.

- בלעדי ללקוחות סאן סיטי - 20 שנות אחריות מחברת אלובין על הקונסטרוקציה.

Share